Voor wie?

Er worden twee groepstrainingen gegeven:

o voor kinderen van 8-12 jaar en
o voor jongeren tot 18 jaar.

De trainingen zijn geschikt voor kinderen en jongeren die extra oefening kunnen gebruiken in het omgaan met emoties en sociale situaties. Een training in een kleine groep biedt vanuit een veilige sfeer ruimte om van en met elkaar emoties te verkennen en sociale vaardigheden te oefenen.
Een groep bestaat uit 3 tot 6 deelnemers.

Wat?

De training wordt op maat gemaakt en zorgvuldig samengesteld uit elementen afkomstig uit erkende modellen en methoden. Thema’s die naar voren komen zijn: Lichaamsgewaarwording, (h)erkennen van emoties, omgaan met (heftige) gevoelens, en sociale vaardigheden zoals omgaan met complimenten en kritiek, samenspel.
Ouders en mogelijk scholen worden actief bij de training betrokken.

Welke: Individueel of Groep?

Afhankelijk van de hulpvraag wordt individuele begeleiding of een groepstraining geadviseerd.
Een groepstraining kan een passende vervolgstap zijn op individuele begeleiding.
Indien nodig dan is er de mogelijkheid om onderwerpen uit de groepstraining in één of enkele individuele sessies verder uit te werken. Extra ondersteuning kan bijvoorbeeld nodig zijn in het omgaan met specifieke eigenschappen zoals die in het Autistisch Spectrum voorkomen, of bij AD(H)D-gerelateerde eigenschappen.

Wanneer?

o Groepstraining kinderen 8-12 jaar
Praktijk Davida streeft ernaar om deze training twee á drie keer per jaar aan te bieden. Bij voldoende aanmeldingen start de eerstvolgende training:

Woensdag 13 december 2023      (16.30-17.30)

Er zijn nog 3 plaatsen beschikbaar.

AANMELDEN

o Groepstraining jongeren tot 18 jaar

Deze training wordt momenteel niet aangeboden. Informeer bij de Praktijk naar mogelijkheden.