Expertise

Praktijk Davida is een orthopedagogische praktijk met het accent op begeleiding van kinderen, jongeren en ouders of andere opvoeders op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling.
Begeleiding wordt zowel individueel als in kleine groepen aangeboden.
Indien nodig dan is er de mogelijkheid tot cognitief/sociaal-emotioneel onderzoek.

Praktijk Davida is in 2014 opgericht door Rianneke van Belzen. Als orthopedagoog-generalist is zij BIG-geregistreerd (89926962331) en lid van de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen (NVO).

Visie/missie

Sociaal-emotionele ontwikkeling staat niet op zichzelf. Eigenschappen van kind of jongere kunnen bepalend zijn in deze ontwikkeling. Tegelijk is er altijd sprake van een wisselwerking met de omgeving, met ouders en andere opvoeders. Ook geloofsachtergrond kan hierin een rol spelen. Tijdens de begeleiding wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met al deze verschillende invalshoeken.
Afstemming met eventueel andere betrokken hulpverleners wordt als een belangrijk onderdeel van begeleiding gezien.
Expertise wordt middels intervisie en nascholing verstevigd.

Davida

De naam Davida betekent ‘geliefd’. Vanuit haar christelijke levensovertuiging gelooft Rianneke in Jezus Christus de geliefde Zoon van God. Puttend uit deze bron van liefde wil zij er in haar praktijk graag zijn.