Voor wie?

Er worden twee groepstrainingen gegeven:

o voor kinderen van 8-12 jaar en
o voor jongeren tot 18 jaar.

De trainingen zijn geschikt voor kinderen en jongeren die extra oefening kunnen gebruiken in het omgaan met emoties en sociale situaties. Een training in een kleine groep biedt vanuit een veilige sfeer ruimte om van en met elkaar emoties te verkennen en sociale vaardigheden te oefenen.

Wat?

De training wordt op maat gemaakt en zorgvuldig samengesteld uit elementen afkomstig uit erkende modellen en methoden. Thema’s die naar voren komen zijn: Lichaamsgewaarwording, (h)erkennen van emoties, omgaan met (heftige) gevoelens, en sociale vaardigheden zoals omgaan met complimenten en kritiek, samenspel.
Ouders en mogelijk scholen worden actief bij de training betrokken.

Individuele begeleiding of Groepstraining?

Afhankelijk van de hulpvraag wordt individuele begeleiding of een groepstraining geadviseerd.
Een groepstraining kan een passende vervolgstap zijn op individuele begeleiding.
Indien nodig is er de mogelijkheid om onderwerpen die meer aandacht vragen tijdens één of enkele individuele sessies verder uit te werken. Extra ondersteuning kan bijvoorbeeld nodig zijn in het omgaan met specifieke eigenschappen zoals die in het Autistisch Spectrum voorkomen, of bij AD(H)D-gerelateerde eigenschappen.

Wanneer?

o Groepstraining kinderen 8-12 jaar
Praktijk Davida streeft ernaar om deze training twee á drie keer per jaar aan te bieden. Vraag de praktijk om actuele informatie. CONTACT

o Groepstraining jongeren tot 18 jaar
Praktijk Davida streeft ernaar om deze training één à twee keer per jaar aan te bieden. Vraag de praktijk om actuele informatie. CONTACT