Wie?

Voor kinderen en jongeren (3-18 jaar) die extra oefening kunnen gebruiken in het omgaan met emoties en in sociale situaties. Bijvoorbeeld als er sprake is van :

* teruggetrokken of angstig gedrag in het omgaan met anderen
* te snelle boosheid
* moeite hebben met samenspel
* eigenschappen die met AD(H)D of ASS (autisme spectrum) te maken hebben

Bij jonge kinderen wordt begeleiding altijd afgewisseld met ouderbegeleiding.

Wat?

Begeleiding wordt gegeven in de vorm van gesprek of spel. Daarbij maakt Praktijk Davida gebruik van erkende methoden en modellen. Een belangrijk doel van begeleiding is dat het kind of de jongere zelf meer vertrouwen en grip ervaart in lastige situaties.

Hoe?

Na aanmelding wordt een kort screeningsonderzoek gedaan. Aan de hand daarvan wordt een plan opgesteld.
Een traject bestaat gemiddeld uit 8 tot 12 contactmomenten.

 

Aanmelden

Aanmelden kan telefonisch (T.06-11086913) of via email: info@praktijkdavida.nl