Voor wie?

Voor kinderen en jongeren die extra oefening kunnen gebruiken in het omgaan met emoties en in sociale situaties. Hierbij kan gedacht worden aan teruggetrokken of angstig gedrag in het omgaan met anderen of bijvoorbeeld te snelle boosheid en moeite hebben met samenspel.
Individuele Begeleiding wordt gegeven aan kinderen en jongeren van 3-18 jaar en aan ouders en andere opvoeders.

Wat?

Begeleiding wordt gegeven in de vorm van gesprek of spel.
Na aanmelding wordt een kort screeningsonderzoek gedaan. Aan de hand daarvan wordt een plan opgesteld.
Individuele begeleiding van kind of jongere wordt indien nodig afgewisseld met ouderbegeleiding.
Er wordt gewerkt met elementen uit erkende methoden en modellen.

Individuele Begeleiding of Groepstraining?

Afhankelijk van de hulpvraag wordt individuele begeleiding of een groepstraining geadviseerd.
Een groepstraining kan een passende vervolgstap zijn op individuele begeleiding.
Indien nodig is er de mogelijkheid om onderwerpen die meer aandacht vragen tijdens één of enkele individuele sessies verder uit te werken. Extra ondersteuning kan bijvoorbeeld nodig zijn in het omgaan met specifieke eigenschappen zoals die in het Autistisch Spectrum voorkomen, of bij AD(H)D-gerelateerde eigenschappen.

Meer informatie, Aanmelding?

Neem contact op met Praktijk Davida.