Privacy Verklaring

Dit is de Privacy Verklaring van Praktijk Davida, gevestigd aan leeghwaterstraat 92, 4382 JR Vlissingen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 61381292.
Mocht u na het doornemen hiervan nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via contactformulier of telefonisch.

Persoonsgegevens

Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt Praktijk Davida uw persoonsgegevens. Het betreft de gegevens die nodig zijn om de administratieve processen en de communicatie met de cliënt en zijn/haar wettelijke gezagdragers vorm te kunnen geven. U kunt erop rekenen dat wij ons hierbij houden aan de geldende wettelijke regels.

Dossiervoering

Bij de dossiervoering worden de regels en normen gehanteerd die in de beroepscodes beschreven zijn. Uw dossier wordt maximaal 15 jaar bewaard.
Indien toestemming van de betrokkenen worden voor analyse, intervisie en supervisie video-en audio-opnames gemaakt. Video- en audio-opnames worden maximaal 7 jaar bewaard tenzij anders wordt afgesproken.

Klachtenregeling

Praktijk Davida streeft ernaar om tijdens het hulpverleningsproces zo goed mogelijk met u af te stemmen. Mocht u toch ontevreden zijn of een klacht hebben dan is in eerste instantie uw eigen hulpverlener de aangewezen persoon om het gesprek mee aan te gaan, om samen tot een oplossing te komen. Indien nodig dan is Praktijk Davida aangesloten bij een landelijke klachten- en geschillenregeling welke is opgesteld door P3NL (Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen) in samenwerking met de beroepsvereniging (NVO).