Welkom

Welkom op de website van Praktijk Davida. Praktijk Davida biedt begeleiding van kinderen en jongeren (3-18 jaar) en hun ouders of andere opvoeders op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling. Begeleiding wordt zowel individueel als in groepstraining gegeven.

Werkwijze

Tijdens een eerste kennismakingsgesprek wordt de hulpvraag verkend en gekeken of begeleiding van Praktijk Davida hierbij voldoende aansluit.
Aan het begin van een begeleidingstraject wordt een kort screeningsonderzoek gedaan aan de hand waarvan begeleiding plaatsvindt.
Er wordt afgestemd met eventuele eerdere hulpverlening. Indien nodig wordt doorverwezen naar andere passende hulp.

Vergoeding

Praktijk Davida heeft voor individuele begeleiding een contract met alle Zeeuwse gemeenten. Voor vergoede zorg is een verwijsbrief van de huisarts of het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) nodig. Groepstrainingen worden niet vergoed.
Voor het zelf betalen van de zorg kunt u actuele tarieven opvragen bij de praktijk.

Aanmelding

Aanmelding kan telefonisch of per mail. Zie voor gegevens de CONTACT pagina.