Welkom

Welkom op de website van Praktijk Davida. Bij Praktijk Davida kunt u terecht voor:

Individuele Begeleiding

  • opvoedvragen
  • ouder – kind begeleiding
  • begeleiding van kinderen en jongeren (3-18 jaar)

Accent in de begeleiding ligt op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierbij krijgen vragen een plek zoals: Wat betekent het gedrag van mijn kind? Hoe groei ik als ouder mee in het opvoeden? Wat kan ik als kind of jongere aan mijn angst of te snelle boosheid doen?
Meer weten? / AANMELDEN

               

Groepstraining

  •  Emotionele ontwikkeling en Sociale Vaardigheden (SOVA)
  •  kleine groep van 3 tot 6 deelnemers
  •  leeftijd: 8-12 jaar  & 12-18 jaar   Trainings-data? / AANMELDEN
                                                                                             

Werkwijze

Tijdens een kennismakingsgesprek ga ik samen met u na welke hulp het beste aansluit bij uw hulpvraag.
Een traject start altijd met een kort screeningsonderzoek. Aan de hand daarvan ontvangt u advies en wordt een plan opgesteld voor begeleiding. Een traject bestaat gemiddeld uit 8 tot 12 contactmomenten.

Vergoeding/Tarieven

Praktijk Davida is gecontracteerd bij alle Zeeuwse gemeenten. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, is een verwijzing van het Zorgloket van uw gemeente (CJG) nodig of een verwijsbrief van de huisarts.

Informeer bij de praktijk voor actuele tarieven indien u de begeleiding zelf wilt betalen.

Aanmelding

Aanmelding kan telefonisch of per mail. Zie voor gegevens de CONTACT pagina.

Wachtlijst

Individuele Begeleiding: 2 weken

Groepstraining: 6 weken (indien voldoende deelnemers)